Autokolimator - za pomocą generatora małych kątów


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Autokolimator - za pomocą generatora małych kątów
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
błąd wskazywanego kąta
Zakres pomiarowy/metoda
(0 ÷ 40)'
Niepewność rozszerzona
0,3"
cena

520 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Wzorcowanie w 1 osi
Kontakt
Katarzyna Nicińska; katarzyna.nicinska@gum.gov.pl; tel.:22 581 94 84