Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r92734385795304,Ciecz-w-jednej-temperaturze.html
2021-06-22, 09:58

Ciecz, w jednej temperaturze


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Ciecz, w jednej temperaturze
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
gęstość cieczy
Zakres pomiarowy/metoda
(0,6 ÷ 2,0) g/cm3 gęstościomierz oscylacyjny albo ważenie hydrostatyczne
Niepewność rozszerzona
(0,00002 ÷ 0,001) g/cm3
cena

150 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

Elżbieta Lenard e-mail: density@gum.gov.pl; elzbieta.lenard@gum.gov.pl; tel.: 22 581 94 10