Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r92685186648131,Certyfikowany-pierwotny-pehametryczny-material-odniesienia-wytworzenie-wzorcowan.html
2020-09-19, 07:59

Pierwotny certyfikowany pehametryczny materiał odniesienia (wytworzenie + wzorcowanie)


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Pierwotny certyfikowany pehametryczny materiał odniesienia (wytworzenie + wzorcowanie)
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
pH
Zakres pomiarowy/metoda
10,012
Niepewność rozszerzona
0,005
cena

1002.65 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
substancja stała
Kontakt
chemistry@gum.gov.pl tel.: 22 581 9201 fax: 22 581 9395