Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r92210911,DT-492019.html
2024-02-24, 07:00

MAREK ROZWADOWSKI


Skrócona nazwa podmiotu
Marek Rozwadowski
Adres podmiotu
32-420 Gdów
Gdów 872

MAREK ROZWADOWSKI

Numer cechy
0049 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
ZDT 31/2019 2019-09-25 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy analogowy i cyfrowy
DT 49/2019 2019-08-21 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
ZDT 31/2019
  1. ul. Mostowa 17, 32-410, Dobczyce
aktywny
DT 49/2019
  1. ul. Mostowa 17, 32-410, Dobczyce
aktywny