Wzorzec kreskowy mikroskopowy - z interferometrem laserowym


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorzec kreskowy mikroskopowy - z interferometrem laserowym
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
odległość kresek
Zakres pomiarowy/metoda
(0,01 ÷ 10) mm
Niepewność rozszerzona
268 nm
cena

390 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za 10 odcinków pomiarowych; za każdy kolejny odcinek pomiarowy 0,1 × stawka za 1 rbg
Kontakt

Piotr Sosinowski; piotr.sosinowski@gum.gov.pl; tel.: 22 581 95 07