Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r9179535293,Urzadzenia-bierne.html
2020-11-30, 05:09

Urządzenia bierne


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Urządzenia bierne
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
skalarny współczynnik odbicia
Zakres pomiarowy/metoda
0,002 ÷ 0,5
Niepewność rozszerzona
0,00022 ÷ 0,0024
cena

585 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Podana cena jest ceną średnią i dotyczy typowego przyrządu i typowego zakresu wzorcowania.
Kontakt

 tel.: 22 581 9503; electricity@gum.gov.pl