Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r91792569172,Spektrofotometry-i-kolorymetry-odbiciowe.html
2019-09-22, 03:25

Spektrofotometry i kolorymetry odbiciowe


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Spektrofotometry i kolorymetry odbiciowe
Symbol laboratorium
Nr pracowni
63
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
Parametry kolorymetryczne L*, a*, b* oraz różnica barwy w systemie L*a*b* (dla trzech iluminantów i dwóch obserwatorów kolorymetrycznych)
Zakres pomiarowy/metoda
porównanie z parametrami kolorymetrycznymi wzorców odniesienia
Niepewność rozszerzona
niepewność dla przykładowego wzorca Pale Grey ?L* ± 0,6; ?a* ± 0,2; ?b* ± 0,2; ?E ± 0,6
cena

3510 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
P - w przypadku przyrządów o dużych gabarytach lub gdy przyrząd wykorzystywany jest w pracy ciągłej laboratorium pomiarowego.
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
W przypadku wzorcowania poza siedzibą GUM do ceny całkowitej za wzorcowanie należy doliczyć rzeczywiste koszty zakwaterowania, podróży i diety delegacyjnej.