Źródła grup impulsów


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Źródła grup impulsów
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
liczba impulsów (zdarzeń)
Zakres pomiarowy/metoda
1 ÷ 1 000 000, max f = 225 MHz
Niepewność rozszerzona
---
cena

442 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
możliwość wykonania pomiarów poza GUM tylko w przypadku, gdy pomiary można wykonywać jedynie w miejscu instalacji
Uwagi dot. wzorcowania
łączna maksymalna liczba impulsów w grupie może być większa
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Podana cena jest określona dla średniej liczby roboczogodzin koniecznych do przeprowadzenia sprawdzenia typowego przyrządu i typowych zakresów. W przypadkach sprawdzeń nietypowych cenę określa się indywidualnie dla każdego przyrządu - liczba rbg x stawka za 1 rbg. Wystawiane jest świadectwo ekspertyzy.
Kontakt

tel. 22 581 9418, tel. 22 581 9156; e-mail: time@gum.gov.pl