Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r91405793938,DT-292020.html
18.04.2024, 00:04

F.H.U. "JK" Jacek Kubat


Skrócona nazwa podmiotu
"JK" Jacek Kubat
Adres podmiotu
42-221 Częstochowa
ul. Ikara 75

F.H.U. "JK" Jacek Kubat

Numer cechy
0154 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
ZDT 43/2020 2020-07-31 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy analogowy i cyfrowy
DT 29/2020 2020-03-25 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
ZDT 43/2020
  1. ul. Ikara 75, 42-221, Częstochowa
aktywny
DT 29/2020
  1. ul. Ikara 75, 42-221, Częstochowa
aktywny