(Laserowy, do pomiaru długości) interferometr (system) - z wzorcowym interferometrem laserowym


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
(Laserowy, do pomiaru długości) interferometr (system) - z wzorcowym interferometrem laserowym
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
błąd wskazanego przemieszczenia
Zakres pomiarowy/metoda
(0 ÷ 30) m
Niepewność rozszerzona
Q [0,08; 0,06L] µm; L w m
cena

1105 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za 1 odcinek pomiarowy; za każdy kolejny odcinek pomiarowy dodatkowo stawka za 1 rbg
Kontakt
Robert Szumski; robert.szumski@gum.gov.pl; tel.:225819332