Każdy luksomierz wymieniony w cenniku


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Każdy luksomierz wymieniony w cenniku
Symbol laboratorium
Nr pracowni
62
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
natężenie oświetlenia przy lampie wolframowej
Zakres pomiarowy/metoda
(10 ÷ 1900) lx metoda z użyciem wzorca światłości i prawa odwrotności kwadratów
Niepewność rozszerzona
0,02
cena

1027 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Dla dziewięciu punktów pomiarowych