Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r9110256345303,DT-352022.html
17.04.2024, 20:17

MDCTACHO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Skrócona nazwa podmiotu
MDCTacho
Adres podmiotu
64-000 Kościan
ul. Rolna 6

MDCTACHO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer cechy
0557 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
DT 35/2022 2022-10-18 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
DT 35/2022
  1. ul. Rolna 6, 64-000, Kościan
aktywny