Nawigacja

Certyfikat MID

JN1444-QS/ 1/2014 wyd. nr 3


Nr certyfikatu / Certificate no
JN1444-QS/ 1/2014 wyd. nr 3
Rodzaj certyfikatu / Category
Approved Quality System
Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument
Active electrical energy meter
Szczegółowy rodzaj przyrządu / Measuring instrument
 
Typ / Type
EC3…, NEO1…, EA5…, EA52…, NEO3…, A8, C8..., CORAX 3...
Data wydania / Released from
2015-05-27
Data obowiązywania od / Valid from
2015-05-27
Data obowiązywania do / Valid until
2017-09-25
Jednostka notyfikowana / Notified body
Regional Verification Office in Katowice - NB 1444
Certyfikat powiązany / Related certificate
Uwagi / Remarks
 
Język / Language
en
Cofnięto / Withdrawn
nie
Wnioskodawca nazwa / Applicant's name
Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A.
Wnioskodawca kod / Applicant's postal code
58-100
Wnioskodawca miasto / City
Świdnica
Wnioskodawca ulica / Street
ul. Łukasińskiego 26
Wnioskodawca NIP / Applicant's fiscal no
 
Wnioskodawca REGON / Applicant's National Business Registry Number
 
Wnioskodawca kraj / Applicant's country
Poland
Producent nazwa / Manufacturer's name
Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A.
Producent kod / Postal code
58-100
Producent miasto / City
Świdnica
Producent ulica / Street
ul. Łukasińskiego 26
Producent NIP / Manufacturer's fiscal no
 
Producent REGON / Manufacturer's National Business Registry Number
 
Producent kraj / Manufacturer's country
Poland
do góry