Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r908710536939,Analizatory-gazow-2-tory-gazowe-w-6-pkt-pomiarowych.html
2022-12-07, 13:41

Analizatory gazów - 2 tory gazowe w 6 pkt pomiarowych


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Analizatory gazów - 2 tory gazowe w 6 pkt pomiarowych
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
zawartość składnika
Zakres pomiarowy/metoda
CO-(0,000001 ÷ 0,05) mol/mol; CO2-(0,0004 ÷ 1) mol/mol; NO-(0,0000001 ÷ 0,001) mol/mol; NO2-(0,0000001 ÷ 0,001) mol/mol; SO2-(0,0000001 ÷ 0,001) mol/mol; CH4-(0,0005 ÷ 1) mol/mol; O2-(0,005 ÷ 0,42) mol/mol
Niepewność rozszerzona
od 1 %
cena

2067 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
GUM
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Wzorcowanie w sześciu punktach pomiarowych
Kontakt

chemistry@gum.gov.pl tel.: 22 581 9201, fax: 22 581 9392