Certyfikowany materiał odniesienia – ciekły wzorzec gęstości, w zakresie temperatury (15÷50) °C


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Certyfikowany materiał odniesienia – ciekły wzorzec gęstości, w zakresie temperatury (15÷50) °C
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
gęstość cieczy
Zakres pomiarowy/metoda
(0,6 ÷ 1,7) g/cm3
Niepewność rozszerzona
0,00005 g/cm3
cena

130 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
Elżbieta Lenard e-mail: density@gum.gov.pl; elzbieta.lenard@gum.gov.pl; tel.: 22 581 94 10