Zestaw: Fotometr Candelametr jako luksomierz + jako miernik luminancji


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Zestaw: Fotometr Candelametr jako luksomierz + jako miernik luminancji
Symbol laboratorium
Nr pracowni
62
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
natężenie oświetlenia przy lampie wolframowej + luminancja źródła opartego na lampie wolframowej
Zakres pomiarowy/metoda
(10 ÷ 1900) lx metoda z użyciem wzorca światłości i prawa odwrotności kwadratów; (1,5 ÷ 400) cd/m2 metoda metoda z użyciem wzorca światłości i wzorca współczynnika przepuszczania
Niepewność rozszerzona
2 %; 3 %
cena

1560 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-