Nawigacja

Certyfikat MID

PL 17 006/MI-005 akt. 2


Nr certyfikatu / Certificate no
PL 17 006/MI-005 akt. 2
Rodzaj certyfikatu / Category
Certyfikat badania typu UE
Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument
Instalacja pomiarowa do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda
Szczegółowy rodzaj przyrządu / Measuring instrument
Instalacja do AdBlue
Typ / Type
PETROL STATION-P.P/X.Y; PETROL STATION-P.P/1.Y+1.Z; PETROL STATION-P.S/X.Y; PETROL STATION-P.S/1.Y+1.Z
Data wydania / Released from
2020-07-31
Data obowiązywania od / Valid from
-
Data obowiązywania do / Valid until
2027-09-19
Jednostka notyfikowana / Notified body
Główny Urząd Miar - JN 1440
Certyfikat powiązany / Related certificate
Uwagi / Remarks
-
Plik / Scan of certificate
Język / Language
pl
Cofnięto / Withdrawn
nie
Wnioskodawca nazwa / Applicant's name
Storage Partners Sp. z o.o. Sp. k.
Wnioskodawca kod / Applicant's postal code
62-080
Wnioskodawca miasto / City
Sierosław
Wnioskodawca ulica / Street
ul. Gipsowa 11
Wnioskodawca NIP / Applicant's fiscal no
-
Wnioskodawca REGON / Applicant's National Business Registry Number
-
Wnioskodawca kraj / Applicant's country
Polska
Producent nazwa / Manufacturer's name
Storage Partners Sp. z o.o. Sp. k.
Producent kod / Postal code
62-080
Producent miasto / City
Sierosław
Producent ulica / Street
ul. Gipsowa 11
Producent NIP / Manufacturer's fiscal no
-
Producent REGON / Manufacturer's National Business Registry Number
-
Producent kraj / Manufacturer's country
Polska
do góry