Nawigacja

Certyfikat MID

PL-MI002- 1450CN0007 wyd. 3


Nr certyfikatu / Certificate no
PL-MI002- 1450CN0007 wyd. 3
Rodzaj certyfikatu / Category
Certyfikat badania typu WE
Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument
Gazomierz
Szczegółowy rodzaj przyrządu / Measuring instrument
 
Typ / Type
UG G4
Data wydania / Released from
2015-05-08
Data obowiązywania od / Valid from
2015-05-08
Data obowiązywania do / Valid until
2022-10-28
Jednostka notyfikowana / Notified body
Instytut Nafty i Gazu - JN 1450
Certyfikat powiązany / Related certificate
Uwagi / Remarks
 
Język / Language
pl
Cofnięto / Withdrawn
nie
Wnioskodawca nazwa / Applicant's name
APATOR METRIX S.A.
Wnioskodawca kod / Applicant's postal code
83-110
Wnioskodawca miasto / City
Tczew
Wnioskodawca ulica / Street
ul. Grunwaldzka 14
Wnioskodawca NIP / Applicant's fiscal no
 
Wnioskodawca REGON / Applicant's National Business Registry Number
 
Wnioskodawca kraj / Applicant's country
Polska
Producent nazwa / Manufacturer's name
APATOR METRIX S.A.
Producent kod / Postal code
83-110
Producent miasto / City
Tczew
Producent ulica / Street
ul. Grunwaldzka 14
Producent NIP / Manufacturer's fiscal no
 
Producent REGON / Manufacturer's National Business Registry Number
 
Producent kraj / Manufacturer's country
Polska
do góry