Miernik drgań mechanicznych działających na człowieka w sposób ogólny


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Miernik drgań mechanicznych działających na człowieka w sposób ogólny
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
odpowiedź przyrządu na sygnały drganiowe określone w normie PN-EN ISO 8041-1:2017
Zakres pomiarowy/metoda
zakres wzorcowania wg rozdziału 14 normy PN-EN ISO 8041-1:2017
Niepewność rozszerzona
zależnie od mierzonego parametru od 1,1% do 2,8% dla miernika o rozdzielczości 1%
cena

1430 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
3 - kanały; 1 przetwornik 3-osiowy do drgań o działaniu ogólnym
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Koszt dotyczy podanej konfiguracji miernika. Cena za usługę niestandardową będzie ustalana indywidualnie.
Kontakt

Zbigniew Siejda: zbigniew.siejda@gum.gov.pl; tel. 22 581 9207