Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r8884403532638,DT-172021.html
17.04.2024, 08:00

DELTAOILS sp. z o.o.


Skrócona nazwa podmiotu
DELTAOILS SP. Z O.O.
Adres podmiotu
41-253 Czeladź
ul. Wiosenna 29

DELTAOILS sp. z o.o.

Numer cechy
0479 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
DT 17/2021 2021-02-23 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
DT 17/2021
  1. ul. Wiosenna 29, 41-253, Czeladź
aktywny