Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r88399077753219,DT-832020.html
2024-02-24, 08:07

KAMKAR KAROL KAMYSZ


Skrócona nazwa podmiotu
KAMKAR
Adres podmiotu
33-156 Skrzyszów
Ładna 29

KAMKAR KAROL KAMYSZ

Numer cechy
0208 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
ZDT 81/2020 2020-12-14 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy analogowy i cyfrowy
DT 83/2020 2020-06-04 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
ZDT 81/2020
  1. Ładna 29, 33-156, Skrzyszów
aktywny
DT 83/2020
  1. Ładna 29, 33-156, Skrzyszów
aktywny