Kalibratory wielofunkcyjne


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kalibratory wielofunkcyjne
Symbol laboratorium
Nr pracowni
52
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
prąd elektryczny przemienny
Zakres pomiarowy/metoda
0,1 mA ÷ 10 A (10 Hz ÷ 10 kHz) metoda bezpośredniego porównania z multimetrem
Niepewność rozszerzona
4,5E-04 A/A do 2,5E-03 A/A
cena

29.90 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za punkt pomiarowy