Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r88227419286932,Certyfikowany-konduktometryczny-material-odniesienia-wytworzenie-wzorcowanie.html
2020-11-27, 21:52

Certyfikowany konduktometryczny materiał odniesienia (wytworzenie + wzorcowanie)


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Certyfikowany konduktometryczny materiał odniesienia (wytworzenie + wzorcowanie)
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
przewodność elektryczna właściwa elektrolitów
Zakres pomiarowy/metoda
od 0,005 S/m 0,015 S/m
Niepewność rozszerzona
od 0,5 % do 0,3 %
cena

130 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
100 mL
Kontakt
chemistry@gum.gov.pl tel.: 22 581 9201 fax: 22 581 9392