Rezystory stałe


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Rezystory stałe
Symbol laboratorium
Nr pracowni
51
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
rezystancja DC
Zakres pomiarowy/metoda
od 10 M? do 1 G?
Niepewność rozszerzona
(0,3 ÷ 3 ) µ?/?
cena

1066 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-