Wzorzec refraktometryczny stały – za pomocą goniometru (wzorcowanie)


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorzec refraktometryczny stały – za pomocą goniometru (wzorcowanie)
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
współczynnik załamania światła
Zakres pomiarowy/metoda
n = (1,2 ÷ 2,2)
Niepewność rozszerzona
0,000003
cena

390 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
Katarzyna Nicińska; katarzyna.nicinska@gum.gov.pl; tel.:22 581 94 84