Urządzenia bierne


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Urządzenia bierne
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
wektorowy współczynnik odbicia
Zakres pomiarowy/metoda
|Sii|: 0 ÷ 1 arg(S): (-180 ÷ 180)º 10 MHz ÷ 50 GHz
Niepewność rozszerzona
|Sij|: 0,0013 ÷ 0,11 arg(S): (0,33 ÷ 16,7)º
cena

585 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Podana cena jest ceną średnią i dotyczy typowego przyrządu i typowego zakresu wzorcowania.
Kontakt

tel.: 22 581 9503 electricity@gum.gov.pl