Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

ZT 10/2020


Nr decyzji
ZT 10/2020
Znak zatwierdzenia typu
PL T 20 10
Nazwa przyrządu pomiarowego
zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 320 dm3, posadowione na stałe
Producent przyrządu pomiarowego
BWPPROJEKT sp. z o.o.
Kod
32-088
Miasto
Zielonki
Ulica
ul. Gajowa 115, Owczary
Kraj
Polska
Data wydania
2020-02-14
Data obowiązywania od
Data obowiązywania do
2030-02-14
Decyzja powiązana
Uwagi
-
Cofnięto
nie
do góry