Gęstościomierze zbożowe


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Gęstościomierze zbożowe
Symbol laboratorium
Nr pracowni
71
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
masa
Zakres pomiarowy/metoda
1L oraz 1/4 L
Niepewność rozszerzona
1,0 g
cena

845 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-