Dawkomierz terapeutyczny i ochrony radiologicznej


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Dawkomierz terapeutyczny i ochrony radiologicznej
Symbol laboratorium
Nr pracowni
81
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
kerma w powietrzu
Zakres pomiarowy/metoda
metoda podstawienia
Niepewność rozszerzona
1 %
cena

3250 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
komora typu A prom. X + prom. gamma
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
jak wyżej