Wzorzec chropowatości (np. ISO 5436-1 typ D)


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorzec chropowatości (np. ISO 5436-1 typ D)
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
parametry chropowatości ISO
Zakres pomiarowy/metoda
Ra, Rq od 0,05 do 30 µm; Rp, Rv, Rz, Rt (wg PN-EN ISO 4287)
Niepewność rozszerzona
Q[15; 30Ra] nm; Ra w µm, Q[40; 60 Rp] nm; Rp w µm
cena

650 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za 2 parametry Ra, Rz lub Ry; za każdy kolejny parametr 0,5 x stawka za 1 rbg
Kontakt

Łukasz Ślusarski; lukasz.slusarski@gum.gov.pl; Anna Trych-Wildner; anna.wildner@gum.gov.pl; tel.: 22 581 93 18