Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r8675145113,Wzorzec-twardosci-Vickersa-za-pomoca-stanowiska-wzorcowego-twardosci-Vickersa.html
2019-12-14, 23:06

Wzorzec twardości Vickersa - za pomocą stanowiska wzorcowego twardości Vickersa


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorzec twardości Vickersa - za pomocą stanowiska wzorcowego twardości Vickersa
Symbol laboratorium
Nr pracowni
73
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
twardość Vickersa
Zakres pomiarowy/metoda
(100 ÷ 1000) HV dla skal: HV1; HV2; HV3; HV5; HV10; HV30; HV50; HV100
Niepewność rozszerzona
(1,2+0,02/d(mm))% dla HV1 ÷ HV10; 2 % dla HV30 ÷ HV100
cena

169 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-