Nawigacja

Upoważnienia do legalizacji - Rejestr decyzji

ZU 23/2011


Nr decyzji
ZU 23/2011
Rodzaj przyrządu pomiarowego
tachografy samochodowe
Rodzaj legalizacji
Ponowna
Nr cechy
UPL 35
Oznaczenie przedsiębiorcy
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o. o.
Kod
60-244
Miasto
Poznań
Ulica
ul. Głogowska 131/133
NIP
777-000-51-32
REGON
639777685
Adres miejsca wykonywania legalizacji
ul. Warszawska 142, 61-055 Poznań
Data wydania
2011-08-22
Data obowiązywania od
2011-08-29
Data obowiązywania do
2014-08-29
Rejestr powiązany
Uwagi
decyzja Nr UU 29/2005 przedłużona decyzjami Nr ZU 14/2008 i Nr ZU 23/2011 została wygaszona decyzją z dnia 14.08.2013
Cofnięto
nie
do góry