Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r86317735690,Certyfikowany-pierwotny-konduktometryczny-material-odniesienia-wytworzenie-wzorc.html
2021-01-24, 14:20

Pierwotny certyfikowany konduktometryczny materiał odniesienia (wytworzenie + wzorcowanie)


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Pierwotny certyfikowany konduktometryczny materiał odniesienia (wytworzenie + wzorcowanie)
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
przewodność elektryczna właściwa elektrolitów
Zakres pomiarowy/metoda
10 S/m
Niepewność rozszerzona
0,09 %
cena

700.06 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
500 mL
Kontakt
chemistry@gum.gov.pl tel.: 22 581 9201 fax: 22 581 9395