Mikrofon pomiarowy klasy LS1 lub WS1


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Mikrofon pomiarowy klasy LS1 lub WS1
Symbol laboratorium
Nr pracowni
11
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
poziom skuteczności ciśnieniowej - moduł
Zakres pomiarowy/metoda
250 Hz, 500, Hz i 1kHz - metoda wzajemności
Niepewność rozszerzona
LS1: 0,03 dB; WS1: 0,05 dB przy częstotliwości 250 Hz
cena

1560 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
Liczba rbg dotyczy wzorcowania w całym zakresie częstotliwości. Niepewność zależy od częstotliwości pomiarowej.
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-