Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

ZT 65/2019


Nr decyzji
ZT 65/2019
Znak zatwierdzenia typu
PL T 19 65
Nazwa przyrządu pomiarowego
zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 3000 dm3, posadowione na stałe
Producent przyrządu pomiarowego
Marcin Cieśla P.P.H.U. RCTRONIK MARCIN CIEŚLA
Kod
41-948
Miasto
Piekary Śląskie
Ulica
ul. Stalowa 16
Kraj
Polska
Data wydania
2019-09-04
Data obowiązywania od
Data obowiązywania do
2029-09-04
Decyzja powiązana
Uwagi
-
Cofnięto
nie
do góry