Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r8518002002448,Spektrofotometry-z-dyskretna-skala-dlugosci-fali-dla-widmowego-wspolczynnika-prz.html
2021-01-19, 09:33

Spektrofotometry z dyskretną skalą długości fali (dla widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego τ) wzorcowane w siedzibie GUM


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Spektrofotometry z dyskretną skalą długości fali (dla widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego τ) wzorcowane w siedzibie GUM
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
widmowy współczynnik przepuszczania kierunkowego materiałów neutralnych widmowo (pomiar przy sześciu długościach fali)
Zakres pomiarowy/metoda
0,1 ÷ 1,000 / Zakresy widmowe (210 ÷ 900) nm
Niepewność rozszerzona
Niepewność widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego wyliczana jest z wielomianu dla gęstości optycznej z uwzględnieniem zależności τ(λ) = 10-D(λ)
cena

1365 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel: 22 581 92 59, 22 581 92 51, 22 581 93 71, 22 581 93 11, e-mail: iwona.ostrowska@gum.gov.pl, dobrochna.matkowska@gum.gov.pl, jolanta.gebicka@gum.gov.pl