Dawkomierz terapeutyczny


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Dawkomierz terapeutyczny
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
moc dawki pochłoniętej w wodzie
Zakres pomiarowy/metoda
metoda podstawienia
Niepewność rozszerzona
1 %
cena

1235 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
GUM
Uwagi dot. wzorcowania
komora typu A nuklid Co-60
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena wzorc. dla jednej komory, w przypadku większej liczby komór cena ulegnie modyfikacji.
Kontakt
tel.: 22 581 93 58, 22 581 95 22; e-mail: radiologia@gum.gov.pl