Układ symulatora ucha do pomiaru słuchawek nausznych i wokółusznych


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Układ symulatora ucha do pomiaru słuchawek nausznych i wokółusznych
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
- poziom skuteczności układu - poziom akustycznej impedancji przeniesienia układu
Zakres pomiarowy/metoda
125 Hz ÷ 8 kHz - metoda porównawcza
Niepewność rozszerzona
0,2 dB
cena

1105 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
Danuta Dobrowolska: danuta.dobrowolska@gum.gov.pl ; tel. 22 581 9123