Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r8481902351516,Pierwotny-material-odniesienia-KCl-wytworzenie-wzorcowanie.html
2019-11-19, 01:59

Pierwotny materiał odniesienia KCl (wytworzenie + wzorcowanie)


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Pierwotny materiał odniesienia KCl (wytworzenie + wzorcowanie)
Symbol laboratorium
Nr pracowni
32
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
Zawartość
Zakres pomiarowy/metoda
od 13,407 mol/kg do 13,414 mol/kg(od 99,95 % do 100 %)
Niepewność rozszerzona
0,00013
cena

550 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
25 g