Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r84562,DT-282022.html
17.04.2024, 21:12

TACHO-TECH BARTOSZ SKIERŚ


Skrócona nazwa podmiotu
TACHO TECH Bartosz Skierś
Adres podmiotu
05-124 Skrzeszew
ul. Nowodworska 1A

TACHO-TECH BARTOSZ SKIERŚ

Numer cechy
0550 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
DT 28/2022 2022-10-03 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
DT 28/2022

ul. Nowodworska 1A, 05-124, Skrzeszew

aktywny