Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r8424309109599,Kalibratory-wielofunkcyjne.html
2022-01-26, 18:19

Kalibratory wielofunkcyjne


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kalibratory wielofunkcyjne
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
napięcie elektryczne przemienne
Zakres pomiarowy/metoda
1 mV ÷ 1000 V (10 Hz ÷ 1 MHz)
Niepewność rozszerzona
4,5E-05 V/V do 2,3E-02 V/V
cena

50 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za punkt pomiarowy
Kontakt

tel.: 22 581 9242; tel.: 22 581 9253; electricity@gum.gov.pl