Mostek do pomiaru błędów przekładników -prądowy i prądowo-napięciowy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Mostek do pomiaru błędów przekładników -prądowy i prądowo-napięciowy
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
błąd prądowy i napięciowy oraz kątowy
Zakres pomiarowy/metoda
znamionowy prąd (1 ÷ 10) A, znamionowe napięcie (33,3 ÷ 200) V
Niepewność rozszerzona
0,002 %, 0,2 minuty (k = 1,65; P = ok. 95 %)
cena

650 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za pierwszy zakres napięcia, za każdy następny 2 rbg x stawka za 1 rbg.
Kontakt

tel.: 22 581 9241 tel.: 22 581 9151; electricity@gum.gov.pl