Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r838122468,DT-652019.html
22.04.2024, 12:15

TACHO-TERM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Skrócona nazwa podmiotu
TACHO-TERM Sp. z o.o.
Adres podmiotu
25-419 Kielce
ul. Rolna 8

TACHO-TERM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer cechy
0065 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
DT 65/2019 2019-08-27 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy analogowy i cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
DT 65/2019
  1. ul. Rolna 8, 25-419, Kielce
aktywny