Kalibrator akustyczny jednoczęstotliwościowy, jeden poziom ciśnienia akustycznego


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kalibrator akustyczny jednoczęstotliwościowy, jeden poziom ciśnienia akustycznego
Symbol laboratorium
Nr pracowni
11
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
poziom ciśnienia akustycznego
Zakres pomiarowy/metoda
70 dB ÷ 130 dB; 160 Hz ÷ 1 kHz - metoda wzorcowego mikrofonu klasy WS
Niepewność rozszerzona
0,08 dB ÷ 0,15 dB
cena

520 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
Niepewność zależy od rodzaju kalibratora wzorcowanego
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-