Kalibratory wielofunkcyjne


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kalibratory wielofunkcyjne
Symbol laboratorium
Nr pracowni
52
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
rezystancja przy prądzie stałym (DC)
Zakres pomiarowy/metoda
1 W ÷ 1 GW metody pomiarowe bezpośredniego porównania
Niepewność rozszerzona
8E-06 W/W do 1,5E-03 ?/?
cena

26 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za punkt pomiarowy