Miernik RLC


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Miernik RLC
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
rezystancja AC
Zakres pomiarowy/metoda
0,1 Ω ÷ 1 MΩ
Niepewność rozszerzona
10 µΩ/Ω ÷ 10 mΩ/Ω
cena

195 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za pierwszy punkt pomiarowy dla danej częstotliwości, każdy następny punkt to 91,00 zł (0,7 rbg x stawka za 1 rbg).
Kontakt

tel.: 22 581 9353 tel.: 22 581 9242; electricity@gum.gov.pl