Przetwornik drgań mechanicznych


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Przetwornik drgań mechanicznych
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
czułość w funkcji częstotliwości
Zakres pomiarowy/metoda
metoda porównawcza wg ISO 16063-21 5 Hz ÷ 10 kHz od 27 do 33 pkt. pom.
Niepewność rozszerzona
0,9 % ÷ 1,2 % zależnie od częstotliwości
cena

650 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Koszt dotyczy 1 typowego 1-osiowego piezoelektrycznego przetwornika o masie do 300 g. Cena za usługę niestandardową będzie ustalana indywidualnie.
Kontakt
Zbigniew Siejda zbigniew.siejda@gum.gov.pl tel. 22 581 9207