Płytka kątowa - za pomocą goniometru


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Płytka kątowa - za pomocą goniometru
Symbol laboratorium
Nr pracowni
42
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
kąt [wewnętrzny, zewnętrzny]
Zakres pomiarowy/metoda
180°
Niepewność rozszerzona
2,2
cena

1510.60 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
dla płytek o zwierciadlanych powierzchniach
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Komplet 49 sztuk, typu Johanssona