Wzorce (achromatyczne i barwne) widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego τ wzorcowane w odniesieniu do wzorca wtórnego


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorce (achromatyczne i barwne) widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego τ wzorcowane w odniesieniu do wzorca wtórnego
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
widmowy współczynnik przepuszczania kierunkowego materiałów selektywnych widmowo (dla jednego wzorca przy trzech długościach fali)
Zakres pomiarowy/metoda
0,001 ÷ 1,000 Zakres widmowy (210 ÷ 900) nm
Niepewność rozszerzona
Niepewność widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego wyliczana jest z wielomianu dla gęstości optycznej z uwzględnieniem zależności τ(λ) = 10-D(λ)
cena

175.50 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel: 22 581 92 59, 22 581 92 51, 22 581 93 71, 22 581 93 11, e-mail: iwona.ostrowska@gum.gov.pl, dobrochna.matkowska@gum.gov.pl, jolanta.gebicka@gum.gov.pl