Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r818001965221,Cisnieniomierz-elektroniczny-cisnienie-bezwgledne.html
2019-05-27, 05:32

Ciśnieniomierz elektroniczny - ciśnienie bezwględne


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Ciśnieniomierz elektroniczny - ciśnienie bezwględne
Symbol laboratorium
Nr pracowni
72
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
ciśnienie bezwzględne
Zakres pomiarowy/metoda
3,5 kPa ÷ 7 MPa
Niepewność rozszerzona
(2,7 ÷ 3,0)E-05p
cena

2210 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
większe dokładności niż klasa 0,04 (1 zakres, 10 pkt. pomiarowych)
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za usługę niestandardową będzie ustalana indywidualnie.